Privacy Verklaring

Privacystatement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wij bieden u graag transparantie over de gegevens die wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet. U leest ons privacyreglement hieronder:

Vaccinatiecentrum.nl, gevestigd aan

1)  Nina Simonestraat 24 6541 EA Nijmegen;

2)  Plantage 8 6708 WJ Wageningen;

3)  Boschdijkstraat 98 5211 VD ’s-Hertogenbosch;

4)  Daltonlaan 400 4de verdieping 3584 BK Utrecht.

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vaccinatiecentrum.nl respecteert de privacy van haar klanten en alle gebruikers van haar site. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die we van u krijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u zien welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of een van onze diensten afneemt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Als u gebruik maakt van onze diensten, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. De door u aan ons geleverde gegevens worden gebruikt om de gevraagde dienstverlening uit te voeren. Wij zullen niet meer gegevens van u noteren dan nodig. Alle gegevens die mogelijk relevant kunnen zijn voor een veilige reis, zijn voor u en onszelf van belang om te vragen m.b.v. de intake en te verwerken in uw persoonlijke dossier. Daarnaast hebben we een aantal gegevens nodig om de facturatie af te handelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Vaccinatiecentrum.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   

   • Voor- en achternaam;

   • Geslacht;

   • Geboortedatum;

   • Geboorteplaats;

   • Adresgegevens;

   • Telefoonnummer;

   • E-mailadres.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

  Vaccinatiecentrum.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

    

    • Ras;

    • Seksuele leven;

    • Gezondheid;

    • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij willen voorkomen dat er gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het mailadres: info@vaccinatiecentrum.nl

    • Burgerservicenummer (BSN). D.m.v. uw BSN-nummer kunnen we voorkomen dat er geen onnodige dubbele dossiers ontstaan, aangezien dit het enige officiële unieke persoonlijke nummer is. 

    • Biometrische gegevens;

    • Genetische gegevens.

    

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

   Vaccinatiecentrum.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

     

     • Het geven van een goed persoonlijk (reis)advies;

     • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

     • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

     • Het verzenden van facturen en het afhandelen van uw betaling.

     

    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

    Vaccinatiecentrum.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens: 20 jaar

     

    Delen van persoonsgegevens met derden: 

    Vaccinatiecentrum.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vaccinatiecentrum.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

     

    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

    Vaccinatiecentrum.nl verzamelt cookies over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verzamelde gegevens gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren.  

    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

    De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de klant. In deze wet staat staat dat klanten recht hebben op informatie en inzagerecht in hun eigen medisch dossier. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden. Ook heeft de klant het recht om gegevens uit het medisch dossier te laten verwijderen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd moet blijven. Heeft u vragen hier over neem dan contact met ons op via het mailadres info@vaccinatiecentrum.nl.